Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango

Rankiem 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem wydarzyła się jedna z największych tragedii w historii Polski. W katastrofie lotniczej zginęło 96 osób tworzących polityczną elitę narodu, w tym prezydent RP Lech Kaczyński z Małżonką, prezydent Ryszard Kaczorowski, Anna Walentynowicz, parlamentarzyści, dowódcy wojska, liderzy środowisk patriotycznych. Polscy poeci nie pozostali głusi na tę tragedię. W wierszach publikowanych w prasie i internecie składaliśmy hołd poległym, odsłaniając jednocześnie symboliczne, historiozoficzne, metafizyczne i polityczne wymiary katastrofy. Nie zawsze, co zrozumiałe, były to próby podejmowane z odpowiednim dystansem. Jednak wierząc, że wartość moralna usprawiedliwia ewentualne niedostatki warsztatu, zdecydowałem się zebrać te utwory w jednym miejscu jako świadectwo wspólnego bólu, ale też siły i nadziei. Antologia ma charakter otwarty i będzie uzupełniana na bieżąco. Za motto całości niech posłuży napis umieszczany na dawnych dzwonach kościelnych: "Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango" ("Żywych zwołuję, zmarłych opłakuję, gromy kruszę").

wtorek, 16 listopada 2010

WOJCIECH BANACH

(ur. 1953) - poeta. Wydał książki poetyckie: "Chwilowy obraz świata", "Pole rażenia" (1978), "Slalom" (1980), "Symultana" (1981), "Czarna skrzynka" (1991), "Było nas kilku" (1997), "Skrzyżowanie" (1998), "Punkty wspólne" (2000), "Wybór wierszy" (2004), "Odgrodzony przez przypadki" (2008), "Nie tylko aniołowie" (2009), "Mężczyzna z sąsiedniej klatki" (2010). Mieszka w Bydgoszczy.

Aneks

Trudno
zamknąć tę listę
i wyjść z lasu

za ołtarzem
tysiące krzyży
przed ołtarzem
96 pustych krzeseł

znowu mgła

i znów trzeba powiedzieć
prawdę

pierwodruk: Wojciech Banach, "Mężczyzna z sąsiedniej klatki", Bydgoszcz 2010